Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Minh Thuận 3

Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang
kiengiang-thcsminhthuan3@edu.viettel.vn