Kết quả học sinh giỏi khối 8, 9

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/12/2013 15:35 - Người đăng bài viết: duongtuanthanh
Đã có kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện khối 8, 9 năm học 2013-2014 của phòng Giáo dục và Đào tạo U Minh Thượng

PHÒNG GD & ĐT U MINH THƯỢNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Năm học 2013-2014
   
 
   
                     
DANH SÁCH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI LỚP 9- THCS CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2013-2014
Stt Môn Số BD Họ và tên Năm sinh Dân tộc Học sinh trường Kết quả thi cấp huyện
Nam Nữ Điểm Đạt giải
1 Ngữ văn V1003 Trương Khánh  Duy   11/11/1999 Kinh THCS Thạnh Yên A 13.5 KK
2 Ngữ văn V1006 Nguyễn Thị Cẩm  Hồng   11/02/1999 Kinh THCS Thạnh Yên A 14 Ba
3 Ngữ văn V1008 Dương Hồng    17/3/1999 Kinh THCS Thạnh Yên 18 Nhất
4 Ngữ văn V1011 Lê Mỹ  Nhi   16/5/1999 Kinh THCS Thạnh Yên A 13.5 KK
5 Ngữ văn V1020 Lý Thảo  Vy   09/9/1999 Kinh THPT Vĩnh Hòa 12 KK
6 Lịch sử S2024 Lê Hải  Âu 28/01/1999   Kinh THPT U Minh Thượng 14 Ba
7 Lịch sử S2026 Lê Hoàng  Đức 06/8/1999   Kinh THCS Minh Thuận 3 15.5 Ba
8 Lịch sử S2028 Bùi Thị Thùy  Linh   29/7/1999 Kinh THCS Minh Thuận 3 13.25 KK
9 Lịch sử S2037 Lê Hoàng  Tính 01/7/1999   Kinh THCS Minh Thuận 3 13 KK
10 Lịch sử S2039 Huỳnh Thị Ngọc  Xuân   10/02/1999 Kinh THPT U Minh Thượng 12.75 KK
11 Địa lý Đ3044 Sơn Minh  Đức 25/7/1999   Khmer THCS Minh Thuận 3 12 KK
12 Địa lý Đ3045 Ngô Kim  Hân   24/06/1999 Kinh THPT U Minh Thượng 12 KK
13 Địa lý Đ3050 Bùi Thị Dung  Ngọc   20/5/1999 Kinh THCS Minh Thuận 3 12 KK
14 Vật lý L5068 Lê Trường  An 26/02/1999   Kinh TH&THCS Minh Thuận 4 15.75 Ba
15 Vật lý L5069 Phạm Tiến  Dược   1999 Kinh THCS Hòa Chánh 12.25 KK
16 Vật lý L5077 Nguyễn Phạm Cẩm  Nhiên   28/6/1999 Kinh THCS Thạnh Yên A 13.75 KK
17 Vật lý L5081 Lê Nguyễn Hoàng  Thương 03/9/1999   Kinh THCS Minh Thuận 3 16 Nhì
18 Vật lý L5083 Huỳnh Văn  Vẹn 07/4/1999   Kinh THCS Minh Thuận 3 18 Nhất
19 Hóa học H6084 Tống Thị Huỳnh  Như   10/21/1999 Kinh THCS An Minh Bắc 12 KK
20 Hóa học H6087 Đặng Huỳnh  Đức 6/11/1999   Kinh THCS Thạnh Yên 15.5 Ba
21 Hóa học H6090 Lâm Thanh  Lam   29/7/1998 Kinh  TH&THCS Minh Thuận 2 12.5 KK
22 Hóa học H6091 Võ Thị Hằng  Ni   02/8/1999 Kinh  TH&THCS Minh Thuận 2 12.5 KK
23 Hóa học H6092 Nguyễn Thương  Tính 10/11/1999   Kinh TH&THCS An Minh Bắc 3 12.5 KK
24 Hóa học H6096 Huỳnh Thúy  An   01/07/1999 Kinh THPT Minh Thuận 15.75 Ba
25 Hóa học H6098 Trần Nguyễn Tứ Khả 26/8/1999   Kinh THPT Vĩnh Hòa 18.75 Nhất
26 Sinh học Si7102 Nguyễn Trường  Chọn 29/9/1999   Kinh THPT Vĩnh Hòa 12.25 KK
27 Sinh học Si7110 Nguyễn Thị Mỹ  Thuyền   13/4/1999 Kinh THPT Vĩnh Hòa 12 KK
28 Sinh học Si7114 Lê Hiền  Vinh   1/2/1999 Kinh TH&THCS An Minh Bắc 3 13 KK
29 Tiếng anh T.A8117 Ngô  Nhiệm 1999   Kinh THCS Hòa Chánh 12 KK
                     
              U Minh Thượng, ngày 16 tháng 12 năm 2013
NGƯỜI LẬP BẢNG   Tổng số thí sinh đạt giải: 29  KT. TRƯỞNG PHÒNG
        Giải nhất:  03   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
        Giải nhì:    01          
        Giải ba:    06          
        Giải KK:  19          
Nguyễn Thị Tố Nga                
              Lê Xuân HoàiPHÒNG GD & ĐT U MINH THƯỢNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Năm học 2013-2014
   
 
   
                     
DANH SÁCH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI LỚP 8- THCS CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2013-2014
Stt Môn Số BD Họ và tên Năm sinh Dân tộc Học sinh trường Kết quả thi cấp huyện
Nam Nữ Điểm Đạt giải
1 Ngữ văn V9003 Nguyễn Thị Bé  Hương   2000 Kinh THCS Thạnh Yên 13 KK
2 Ngữ văn V9006 Trần Thị Thái  Ngân   01/28/2000 Kinh THCS Vĩnh Hòa  12.25 KK
3 Ngữ văn V9013 Trịnh Thị Tường  Vi   2000 Kinh THCS Thạnh Yên 12 KK
4 Lịch sử S10020 Trịnh Mỹ  Hảo   26/9/2000 Kinh THPT Minh Thuận 17 Nhì
5 Lịch sử S10022 Huỳnh Thị Diễm  My   10/09/2000 Kinh THCS Vĩnh Hòa  12.25 KK
6 Lịch sử S10027 Tạ Hữu  Nhân 28/4/2000   Kinh THCS Thạnh Yên A 13.25 KK
7 Lịch sử S10030 Lê Hoàng  Tấn 12/02/2000   Kinh THCS Minh Thuận 3 14.25 Ba
8 Lịch sử S10031 Trần Như  Thảo   15/9/2000 Khmer THPT Minh Thuận 13.75 KK
9 Lịch sử S10034 Huỳnh Huyền  Trân   11/11/2000 Kinh THCS Minh Thuận 3 12 KK
10 Địa lý Đ3041 Võ Thị Như  Ý   19/8/2000 Kinh THCS Thạnh Yên A 12 KK
11 Toán T11053 Dương Gia  Lăng 22/07/2000   Kinh THPT U Minh Thượng 12 KK
12 Vật lý L12068 Trần Thị Kim  Điền   28/8/2000 Kinh TH&THCS Hòa Chánh 3 12 KK
13 Vật lý L12076 Lê Ngọc  Phiêu 18/7/2000   Kinh TH&THCS Minh Thuận 4 16 Nhì
14 Vật lý L12077 Nguyễn Hồng  Thẩm   28/8/2000 Kinh  TH&THCS Minh Thuận 2 12.5 KK
15 Vật lý L12078 Trần Quốc  Thình 18/4/2000   Kinh TH&THCS Minh Thuận 4 14.5 Ba
16 Hóa học H6084 Bùi Thị Huỳnh  Anh   14/7/2000 Kinh THCS Thạnh Yên A 13.5 KK
17 Hóa học H6085 Lê Thị  Nhung   02/5/2000 Kinh THCS Thạnh Yên A 13.25 KK
18 Sinh học Si7090 Nguyễn Thị Thùy  Dung   30/9/2000 Kinh THPT Minh Thuận 13 KK
19 Sinh học Si7091 Nguyễn Thị Mỹ  Duyên   16/10/2001 Kinh TH&THCS An Minh Bắc 3 13 KK
20 Sinh học Si7096 Ngô Hồ Ngọc  Phụng   10/26/2000 Kinh THCS An Minh Bắc 12.25 KK
21 Sinh học Si7099 Lương Hiền  Thục   01/02/2000 Kinh THPT Minh Thuận 15.5 Ba
22 Sinh học Si7100 Trần Lữ Thảo  Trâm   07/01/2000 Kinh THPT Minh Thuận 13 KK
23 Tiếng anh T.A8105 Nguyễn Thị Diểm  My   19/6/2000 Kinh THPT Minh Thuận 12 KK
24 Tiếng anh T.A8114 Nguyễn Ngọc  Trân   16/9/2000 Kinh THPT Minh Thuận 12 KK
                     
              U Minh Thượng, ngày 16 tháng 12 năm 2013
NGƯỜI LẬP BẢNG   Tổng số thí sinh đạt giải: 24 KT. TRƯỞNG PHÒNG
        Giải nhất:     0.0   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
        Giải nhì:      02          
        Giải 3:        03     Đã ký  
        Giải KK:    19          
Nguyễn Thị Tố Nga                
              Lê Xuân HoàiGiáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh xem điểm chi tiết ở file đính kèm.

Nhấp vào đây để tải file kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 8 năm học 2013-2014.


Nhấp vào đây để tải file kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 năm học 2013-2014.
Tác giả bài viết: Dương Tuấn Thanh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Đăng Nhập   Đăng Ký

Quên mật khẩu

Mạng Xã Hội Google Plus     Mạng Xã Hội Facebook     Mạng Xã Hội Twitter     Mạng Xã Hội Zing Me     Mạng Xã Hội Go.vn
 

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức trường THCS Minh Thuận 3, U Minh Thượng, Kiên Giang

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức trường THCS Minh Thuận 3, U Minh Thượng, Kiên Giang

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 746
  • Tháng hiện tại: 10407
  • Tổng lượt truy cập: 284913
Site Administrator   |   Danh sách cán bộ   |   Lịch trực   |   Tra điểm   |   TKB lớp   |   TKB GV   |   Video Clip   |   Ôn tập online    |   Đăng Bài   |   Video   |   Rss   |   Trắc nghiệm

Copyright © 2012 by Trường THCS Minh Thuận 3. All right reserved
Website sử dụng mã nguồn Nukeviet 3.4
Xem bản: Desktop | Mobile
 
top
down
Mở Hộp Chat